Gör-det-själv eller anlita ett proffs?

En renovering av ett badrum innebär ett ökat värde på ditt hus eller din lägenhet, men ska du göra det själv eller anlita ett proffs?

Här är en del argument för varför du kanske skulle vilja anlita oss:

  • Använder du ROT-avdraget så sparar du inte särskilt mycket på att göra det själv.
  • Att göra det själv innebär att du under mycket lång tid ska avsätta timmar till att riva, bygga upp, sätta rätt fall till golvbrunnen (vilket kan vara ganska svårt för en amatör).
  • Tätskiktet ska sättas ordentligt på rätt sätt, annars gäller ingen försäkring.
  • Golvbrunnen ska oftast bytas ut.
  • Badrumsrenoveringar skall dokumenteras på olika sätt för att din hemförsäkring ska gälla.
  • När det gäller en helrenovering av badrummet så kan erfarenheten och kunskapen som ett proffs har resultera i bättre lösningar när det kommer till var och hur saker och ting ska placeras.
  • Ibland behöver väggarna putsas, då den gamla putsen släpper från väggen efter en rivning, så att man inte kaklar på ett underlag som inte sitter fast ordentligt på väggen.
  • Ibland behövs rör dras om och ändras, och elen kan behövas bytas ut.

Ett proffs vet hur man gör, varför man gör det, och gör det åtta timmar om dagen.